Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 18. veebruaril algatatud ohvriabi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (379 SE), millega viiakse Eesti seadused kooskõlla Euroopa Liidu inimkaubandust käsitleva vastava direktiiviga ja osaliselt ka laste seksuaalset ärakasutamist ja kuritarvitamist käsitleva direktiiviga. Nimetatud direktiiviga kehtestatakse konkreetsed kaitsemeetmed seksuaalselt väärkoheldud laste jaoks. Samuti reguleeritakse lasteporno vastast võitlust. Lisaks ennetusmeetmete kasutusele võtmist ja teadlikkuse suurenemist puudutava poliitika väljatöötamisele käsitleb direktiiv seksuaalkuriteo ohvriks langenud lapse kohtlemist, väärkohtlemisest teatamist, õiguskaitsevahenditele juurdepääsu tagamist ning lapsohvritele lühi- ja pikaajalise abi andmist. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Põhiseaduskomisjoni 19. veebruaril esitatud Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ eelnõuga (380 OE) moodustatakse korruptsioonivastasest seadusest tulenevalt ülesannete täitmiseks korruptsioonivastane erikomisjon. Kuivõrd vana korruptsioonivastane seadus on alates 1. aprillist 2013 kehtetu ning uues korruptsioonivastases seaduses luuakse erikomisjoni tegemiseks uus õiguslik alus, tuleb Riigikogul vastu võtta ka uus erikomisjoni moodustamise otsus. Pärast nimetatud otsuse vastuvõtmist tuleb komisjon uuesti moodustada ja kokku kutsuda ning valida selle esimees ja aseesimees. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside