Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse õiguskomisjoni 27. jaanuaril algatatud liiklusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (673 SE), mis tagab automaatse liiklusjärelevalve suurema usaldusväärsuse, menetluse efektiivsuse, loob paremad võimalused ressursside ökonoomseks ja eesmärgipäraseks kasutamiseks. Kehtestades trahviteate elektroonilisele kättetoimetamisele praktikas kohaldatavad nõuded, on eelnõu seadusena jõustumisel tagatud trahviteate kiire ja odav kättetoimetamise viis. Mootorsõiduki eest vastutava isiku poolt trahviteate vaidlustamisel esitatavate andmete loetelu regulatsiooniga kooskõlla viimine loob eelduse menetleja-poolsete eksimuste minimeerimiseks ning tõstab automaatse liiklusjärelevalve ja sellele järgneva kirjaliku hoiatamismenetluse usaldusväärsust. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 27. jaanuaril algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 11 ja § 52 muutmise seaduse eelnõuga (674 SE) soovitakse tagada ravikindlustamata isikutele lisaks vältimatule arstiabile ka perearstiteenus. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 
Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni 28. jaanuaril algatatud maakogu seaduse eelnõu (675 SE) näeb ette moodustada maakonnas esinduskoguna kohalike omavalitsuste volikogude poolt delegeerituna maakogu. Maakogu valiks maavanema ja tal oleks nii üksikakti kui ka üldakti andmise õigus. Maakogule soovitakse panna kindlad ülesanded, mis ei kattu valdade ja linnade poolt täidetavate ülesannetega. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Valitsuse 28. jaanuaril algatatud noorsootöö seaduse eelnõu (676 SE) eesmärgiks on reguleerida noorsootöö korraldust Eestis. Noorsootöö subjektiks on 7-26-aastane ühiskonnaliige. Eelnõu aitab kaasa „Noorsootöö strateegia 2006-2013” eesmärkide elluviimisele. Eelnõuga tehtavate muudatuste mõju on eelkõige noorsootöö korralduse ja finantseerimise täpsem kirjeldamine. Eelnõuga määratletakse seaduse tasandil noorsootöö sisulised alused ning defineeritakse mitmed olulised noorsootöö struktuurid. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside