Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 23. jaanuaril algatatud psühhiaatrilise abi seaduse, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (170 SE), millega täiendatakse alkoholist, narkootilistest ja psühhotroopsetest ainetest, samuti muudest toksilist joovet tekitavatest ainetest sõltuvuses olevatele isikutele sõltuvusest vabanemisel abi andmise regulatsiooni. Eelnõu loob mõisteraamistiku psühhoaktiivsest ainest sõltuvuses olevale isikule sõltuvusvastase abi andmiseks. Muuhulgas kehtestab eelnõu alused, tingimused ja korra alaealisele sõltuvusvastase taastusabi andmiseks, sealhulgas sõltuvusvastase taastusabi kohaldamiseks alaealise tahtest olenematu vältimatu psühhiaatrilise abina, millega kaasneb alaealise vabadus- ja teiste põhiõiguste piiramine. Selleks luuakse eelnõuga võimalus osutada psühhiaatrilise abi sotsiaalset komponenti (psüühikahäirete isiku taastusabi) lisaks haigla psühhiaatriaosakonnale ka sõltuvusvastase taastusabi andja juures. Eelnõu sätestab sõltuvusvastase abi ja sõltuvusvastase taastusabi andvale isikule esitatavad nõuded ning kehtestab alaealisele sõltuvusvastase taastusabi andmiseks vajaliku tegevusloa nõude, samuti tegevusloa taotlemise menetluse. Ühtlasi kehtestab eelnõu alaealisele sõltuvusvastase taastusabi andmise rahastamise alused ja korra. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Riigikogu pressitalitus
 

Tagasiside