Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Eesti Keskerakonna fraktsiooni 8. oktoobril algatatud käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (123 SE), millega soovitakse vähendada kõikide etenduste, teatri-, tsirkuse-, laada-, lõbustuspargi-, kontserdi-, muuseumi-, loomaaia-, kino-, näituse ja muude sarnaste kultuurisündmuste ja –rajatiste piletite käibemaksumäära seniselt 18%-lt 5%-le. Samuti soovitakse vähendada spordiürituste piletite ja spordirajatiste kasutamise käibemaksumäära seniselt 18%-lt 5%-le. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Valitsuse 8. oktoobril algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE) näeb ette võimaluse pikendada kaitseväe jaoks vajalikel ametikohtadel piirvanuse ületanute teenistust kui konkreetsed isikud vastavad kaitseväeteenistuse seaduses toodud teenistusnõuetele. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

Valitsuse 8. oktoobril algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (125 SE) seoses valitsusasutuste ühendamisega. Seoses majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala allasutuste ühinemise ettevalmistamisega on vaja viia sisse muudatused 36 seaduses. Ühinevateks asutusteks on Energiaturu Inspektsioon, Konkurentsiamet, Raudteeinspektsioon, Sideamet ja Tehnilise Järelevalve Inspektsioon. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 9. oktoobril algatatud kodakondsuse seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (126 SE) eesmärk on anda Eestis sündinud lastele, kelle vanemad elavad siin alaliselt, sünniga Eesti kodakondsus. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni 9. oktoobril algatatud pakendiseaduse § 36 muutmise seaduse eelnõu (127 SE). Muudatus tähendab sisuliselt seda, et kui varem ladestati prügilatesse 50% turule läinud pakendijääkidest ning taaskasutusse suunati 50% pakendijääkidest, siis eelnõu kohaselt suunatakse taaskasutusse 60% pakendijääkidest ning prügilatesse ladestatakse 40%. Absoluutarvudes tähendab see taaskasutatavate materjalide suurenemist hinnanguliselt 10 000 tonni võrra. Aastast 2010 suunatakse eelnõu kohaselt taaskasutusse 70 % pakendijääkidest ning prügilatesse ladestatakse 30 % pakendijääkidest. Seaduse rakendamine toob kaasa pakendiettevõtjatele täiendavaid kulusid orienteeruvalt 15 miljoni krooni ulatuses, kuid umbes 2500 ettevõtete vahel ära jagatuna ei ole kulu märkimisväärne. Seaduse rakendamine toob kaasa pakendijäätmete taaskasutamise suurenemise orienteeruvalt 10 000 tonni võrra aastas. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

Tagasiside