Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas täna menetlusse võtta 4 eelnõu.

*Rahanduskomisjoni poolt 10. detsembril algatatud investeerimisfondide seaduse, tagatisfondi seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE). Käesoleva seaduseelnõuga täpsustatakse investeerimisfondide võimalusi väärtpaberitesse investeerimisel ning börsiettevõtete ülevõtmispakkumiste korda, samuti parandatakse k.a 24. oktoobril vastu võetud mahuka „väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadusega” kaasnenud vead. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

*Valitsuse poolt 11. detsembril algatatud välismaalaste seaduse paragrahvi 1028 muutmise seaduse eelnõu (173 SE). Eelnõu eesmärk on võimaldada Euroopa Liidus elavatel kolmanda riigi kodanikest kooliõpilastel osaleda kooliekskursioonidel viisavabalt. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

*Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 11. detsembril algatatud turvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (174 SE). Seletuskirja kohaselt tingis eelnõu väljatöötamise vajadus lihtsustada turvatöötaja kutsekvalifikatsiooni omistamist samaväärset kvalifikatsiooni omavatele isikutele. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon

*Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Eesti Reformierakonna fraktsiooni poolt 11. detsembril algatatud huvikooli seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE). Eelnõu eesmärk on tagada stabiilsus koolijuhi ametikohale sobivatele inimestele juhul, kui nende sobivuse on heaks kiitnud pädev komisjon. Eelnõuga muudetakse nimetatud seaduste sätteid, mis reguleerivad huvikooli direktori, koolieelse lasteasutuse juhataja, kutseõppeasutuse direktori ning põhikooli- ja gümnaasiumi direktori töölepingu tähtaega. Nimetatud seadusi täiendatakse paragrahvidega, mis reguleerivad koolijuhtide atesteerimist. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside