Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 19. aprillil algatatud Cotonou lepingu teistkordse muutmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (12 SE), millega muudetakse teist korda partnerluslepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, millele on alla kirjutatud 23. juunil 2000 Cotonous ja mida on muudetud esimest korda 25. juunil 2005 Luxembourgis. Lepingu eesmärk on eelkõige reguleerida ELi ja AKV riikide suhteid, täpsustada komisjoni ja AKV riikide pädevust ning kohustusi, samuti koostöö korda. Lepingu rakendamisega ei ole ette näha, et sellega kaasneks Eestis sotsiaalseid tagajärgi, otseseid või kaudseid mõjusid riigi julgeolekule, rahvusvahelistele suhetele, majandusele, keskkonnale, regionaalarengule ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste töökorraldusele. Lepinguga paranevad ELi liikmesriikide, sealhulgas Eesti ettevõtjate võimalused osaleda ELi rahastatavate kolmandate riikide infrastruktuuriprojektide elluviimisel. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 19. aprillil algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (13 SE). Seletuskirjas märgitakse, et 1. juulil 2009 muudeti seadust ning kaotati ära õppelaenu hüvitamine kõigil avaliku sektori töötajatel, kes ei olnud selleks hetkeks lõpetanud kõrgkooliõpinguid ega töötanud aasta aega avalikus sektoris. Samuti kaotati õppelaenu osaline kustutamine ära lastevanematel, kes olid lõpetanud õpingud ja kasvatasid alla 5-aastast last. Eelnõu näeb ette, et isikud, kes alustasid oma õpinguid enne 1. juulit 2009 saavad oma õpingud lõpetada toona kehtinud tingimustel. Muudatused jäävad kehtima nende isikute suhtes, kes olid uutest tingimustest teadlikud kõrgkooli õppima asudes. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.
 
Eesti Keskerakonna fraktsiooni 19. aprillil algatatud sotsiaalmaksu- ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (14 SE) soovitakse kergendada FIE-de maksukoormust. Eelnõu eesmärk on muuta selline ettevõtlusvorm nagu iseendale töö andmine jälle mõttekaks kergendades avansilisi makseid ja tehes samasugune erand, nagu on põllumeestel, ka professionaalsetele rannakaluritele. Eelnõu näeb ette FIE-le, kes tegeleb professionaalse kalapüügiga, täiendav maksuvabastus kuni 2833 eurot aastas omapüütud kalade realiseerimise eest. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside