Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 4. juunil algatatud maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (241 SE). Maksukorralduse seaduses ja reas teistes seadustes sisaldub hulgaliselt senisest regionaalsest toimemudelist kantud sätteid (nt teatud toimingute seostamine isiku elu- või asukohajärgse maksu- ja tollikeskusega, piirkondliku struktuuriüksuse juhataja ainupädevus teatud küsimustes, vaide liikumine vaidemenetlejale piirkondliku struktuuriüksuse kaudu). Eelnõu eesmärk on neid sätteid korrigeerida, et oleks võimalik täielikult üle minna valdkondlikule toimemudelile. Seaduse jõustumisel tekib Maksu- ja Tolliametis (MTA) valdkondlik toimemudel, nelja administratiivse teeninduspiirkonna asemel moodustub üks ja ühtne teeninduspiirkond. Tugiteenuste konsolideerimise kogemusele toetudes on võimalik ka põhitegevuse konsolideerimisest saavutada kulude kokkuhoidu ja osutatavate teenuste kvaliteedi tõusu. MTA piirkondlike struktuuriüksuste kaotamise tulemusel saab tööjaotust puudutavates otsustes lähtuda töö sisulisest analüüsist – sh võimaldada ametnikele ühtlane töökoormus ning kasutada MTA ametnike kogemust ja pädevust üle Eesti. Teisalt ei ole vaja maksumaksjal enam jälgida, milline piirkondlik struktuuriüksus tema küsimusega täpselt tegeleb. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside