Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu näeb ette ameti struktuuriüksuste ühendamise.

Riigikogu juhatuse otsusega menetlusse võetud valitsuse 6. juunil algatatud Maksu- ja Tolliameti struktuurireformiga seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (676 SE) lähtub asjaolust, et 1. juulist 2005 on kavandatud moodustada Maksu- ja Tolliametis senise 4 piirkondliku maksukeskuse ja 5 tolliinspektuuri baasil 4 uut piirkondlikku struktuuriüksust (maksu- ja tollikeskust). Maksu- ja Tolliameti regionaalse struktuurireformi esmane eesmärk on ühendada sarnaseid või samu töölõike ja funktsioone täitvad üksused ning koondada sama protsessiga seotud inimesed samasse funktsionaalsesse juhtimisliini või ühte struktuuriüksusesse. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna 6. juunil algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (677 SE) võtab riigieelarve ravikindlustuselt enda kanda kohustuse rahastada üldarstiabi ja teeb selle kättesaadavaks kõigile vaatamata inimese kindlustatusele Haigekassas. Analoogselt tasutakse täna riigieelarvest kiirabi ja vältimatu abi kulud. Eelnõu algatajate hinnangul aitab üldarstiabi kättesaadavuse parandamine vähendada kulutusi vältimatule abile. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Kultuurikomisjoni 6. juunil algatatud Riigikogu otsuse ”Riigikogu otsuste muutmine seoses ringhäälingunõukogu uue liikme nimetamisega” eelnõu (678 OE) näeb ette seoses Riigikogu liikme Peep Aru tagasiastumisega nimetada ringhäälingunõukogu uueks liikmeks Igor Gräzin. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Riigikogu liikmete Kaarel Pürgi, Mai Treiali ja Leino Mägi 7. juunil algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (679 SE) eesmärgiks on kehtestada läbi haiglavõrgu arengukava haigla liigid, mis on olulised tervishoiuteenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamiseks. Eelnõuga soovitakse tagada haiglavõrgustiku stabiilne areng ning tervishoiuteenuste parem kättesaadavus ja kvaliteet. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Väliskomisjoni 7. juunil algatatud Riigikogu otsuse ”Riigikogu otsuse ”NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine”” muutmise eelnõu (680 OE) näeb ette nimetada Toomas Teini asemel uueks delegatsiooni liikmeks Margus Hanson. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside