Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 10. detsembril algatatud maareformi seaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (335 SE), millega lahendatakse kehtivas seadusandluses ilmnenud kitsaskohad ning nähakse ette vajalikud muudatused maareformi kiiremaks lõpuleviimiseks. Eelnõu reguleerib kaasomandis oleva ehitise teenindamiseks vajaliku maa omandamise olukordades, kus mõni kaasomanikest ei soovi maad omandada. Samuti kinnisasjaga piirneva, iseseisva kasutusvõimaluseta maaüksuse omandamisega seonduvate probleemide lahendamise. Eelnõu näeb ette vähendada riigi omandisse jäetava, olemasoleva ehitise omaniku kasuks hoonestusõigusega koormatava maa hulka. Eelnõu sätestab ENSV taluseaduse alusel kasutusse antud maa osas maareformi läbiviimise kohustuse. Kehtestatakse ka maareformi kiiremaks lõpuleviimiseks vajalikud tähtajad. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon. 

Valitsuse 10. detsembril algatatud meediateenuste seaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (336 SE) kavandatavad muudatused puudutavad Kultuuriministeeriumi ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala ülesandeid ning Tehnilise Järelvalveameti (TJA) ülesandeid ja struktuuri. TJAs luuakse uus struktuuriüksus – osakond, mis hakkab tegutsema sõltumatu regulaatorina. Meediateenuste osutajate jaoks olukord oluliselt ei muutu, sest kehtivas õiguses olevad kohustused säilivad. Korrastatakse ja ühtlustatakse aruannete esitamise tähtpäevi. Meediateenuste tegevuslubade erandite tegemine muutub paindlikumaks. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside