Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse 54 Riigikogu liikme 15. veebruaril esitatud Riigikogu avalduse “Demokraatia toetuseks Valgevenes” eelnõu (837 AE). Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Isamaaliidu fraktsiooni 15. veebruaril algatatud maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (838 SE) soovitakse anda kohalikele omavalitsustele võimalus vabastada maamaksust ka lapsevanemaid, kes kasvatavad vähemalt ühte kuni 18-aastast last, nende kasutuses olevalt elamumaalt. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu liikme Kadi Pärnitsa 15. veebruaril algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 28 muutmise seaduse eelnõu (839 SE) seadusena vastuvõtmisel tekib neil inimestel, kes õppisid Eesti kõrgkoolides ja peale teatavat perioodi õppimist Eestis suunati vastavalt haridusministeeriumide vahelisele leppele õppima edasi mujale endisele NSV Liidu territooriumile ning võeti sealt ülikoolis õppimise ajal sõjaväeteenistusse, õigus sarnaselt üliõpilastele, kes võeti teenistusse Eestist, arvata kohustusliku sõjaväeteenistuse aeg pensioniõigusliku staaži hulka. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Isamaaliidu fraktsiooni 16. veebruaril algatatud teenetemärkide seaduse muutmise seaduse eelnõuga (840 SE) soovitakse seadust täiendada selliselt, et Vabariigi Presidendile antakse õigus võtta ära teenetemärk isikult, keda on pärast teenetemärgi andmist kriminaalkorras karistatud. Algatajad ei pea õigeks, et isik, kellelt on teenetemärk ära võetud saab sellist otsust halduskohtus vaidlustada. Tehakse ettepanek vastav säte seadusest välja jätta. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 16. veebruaril algatatud kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (841 SE). Seaduse muutmine on vajalik streigiõiguse tagamiseks kõikidele, kellele ei ole vastavalt rahvusvahelisele õigusele lubatud streikimist keelata. Algatajate arvates on selle õiguse puudumine viinud olukorrani, kus riigisektoris on väga paljude töötajate palgad madalad ja palgasüsteem ei ole läbipaistev. Lisatasude maksmise süsteem ja põhimõtted ei ole selged ega arusaadavad ei töötegijatele endile kui üldsusele. Algatajate arvates toob nimetatud seaduse rakendamine kaasa avaliku sektori palgasüsteemide korrastamise. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal , 6316351

Tagasiside