Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse rahanduskomisjoni 19. novembril esitatud Riigikogu otsuse „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2007. aasta tegevuse kontrollimiseks” eelnõu (157 OE), mis näeb ette nimetada riigikontrolli 2007. aasta tegevuse kontrollimiseks ASi Deloitte Audit Eesti audiitor Veiko Hintsov. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 19. novembril algatatud teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (158 SE) eesmärgiks on kohalike teede remondiks eraldatavate rahaliste vahendite osatähtsuse suurendamine, millega antakse kohalikule omavalitsusele täiendavad vahendid kohalike teede korrashoiuks. Eelnõuga soovitakse saavutada kohalike teede olukorra parandamine ning kohaliku omavalitsuse tulubaasi tugevdamine. Muudatuse järgi soovitakse muuta teeseaduse § 16 lõikes 3 fikseeritud kohalike teede investeeringuteks garanteeritud osatähtsust etapiviisiliselt 2011. aastaks kuni 30%-ni. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Valitsuse 20. novembril algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE) eesmärk on kaasajastada tööealistele puude tuvastamise ja sotsiaaltoetuste määramise tingimusi, tõsta tööealiste puudega inimeste toetusi ja motiveerida neid osalema tööturul. Samuti parandatakse seaduse regulatsioonis mõned praktikas ilmnenud kitsaskohad. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Valitsuse 20. novembril algatatud riigipiiri seaduse ning laevalipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seaduse eelnõu (160 SE) eesmärgiks on takistada ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade nimekirja kantud laevade tegevust, mistõttu on keelatud selliste laevade sadamasse lubamine ning igasugune koostöö ja abistamine Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

Valitsuse 20. novembril algatatud maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE) on koostatud erinevate kaitsealade maamaksuga maksustamise küsimuste täpsustamiseks, rakendamaks paremini Eesti maksusüsteemi üht üldpõhimõtetest – ühetaoline maksustamine ja erinevate erandite ning soodustuste vähesus. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside