Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 22. oktoobril algatatud 2012. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE). Arvestades, et riigieelarve on koostatud eelmise aasta sügisel, on riigiasutuste poolt seatud eesmärkide saavutamiseks algatatud riigieelarve muutmine, et kohanduda muutunud oludega. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 22. oktoobril algatatud maamaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (299 SE). Nii 16. juunil 2011 vastu võetud seaduse muudatusest kui ka riigi omandis oleva ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega maa maamaksu vabastamisest tulenevad mõjud kompenseeritakse kohaliku omavalitsuse üksustele neile laekuva tulumaksu osa suurendamisega. Keskmisest väiksema tulubaasiga kohaliku omavalitsuse üksuste jaoks tasakaalustatakse muudatuse mõjud tasandusfondi abil. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 22. oktoobril algatatud meresõiduohutuse seaduse ja sadamaseaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE) eesmärgiks on seadusandluse kooskõlla viimine Euroopa Liidu õigusaktide ja rahvusvaheliste konventsioonide nõuetega ning meretranspordile kohaldatava haldusmenetluse lihtsustamine ja ühtlustamine. Eelnõu loob õigusliku aluse ühtsele elektroonilisele teavitusformaalsuste edastamisele riigile ja seeläbi aitab kaasa meretranspordi halduskoormuse olulisele vähenemisele ning meretranspordi kui olulise ja keskkonnasäästliku transpordikanali köitvuse tõusule. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 22. oktoobril algatatud riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE) näeb ette ühtlustada äriühingute, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, ning riigi asutatud sihtasutuste juhatuse liikmete tasustamine kõrgemate riigiteenijate palgasüsteemiga. Eelnõuga soovitakse tagada, et Eesti Vabariigi Presidendi ametipalk koos esindustasuga oleks piir, millest riigi otsustusõigusega äriühingute ja riigi asutatud sihtasutuste juhatuse liikmed ei teeniks rohkem. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 23. oktoobril esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine omavalitsusliku halduskorralduse arengusuundade väljaselgitamiseks“ eelnõu (302 OE) näeb ette vastava komisjoni moodustamise, et töötada välja selged sõnumid omavalitsuspoliitika valdkonnas. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside