Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kultuurikomisjoni 25. oktoobril esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuste muutmine seoses ringhäälingunõukogu uue liikme nimetamisega” eelnõu (1012 OE), mis näeb ette asendada nõukogu koosseisus Katrin Saks Riigikogu liikme Andres Herkeliga. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Valitsuse 25. oktoobril algatatud maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (1013 SE) täpsustab kõigi turuosaliste rolle ja kohustusi eesmärgiga tagada gaasi varustuskindlus. Varustuskindluse tagamisel on võimalik eristada kolme tasandit: ettevõtja tasand, riigi tasand ja Euroopa Liidu tasand. Seadusemuudatused täpsustavad igal tasandil tegutsejate õigusi ja kohustusi, milliste täitmine peab tagama gaasituru tõrgeteta toimimise. Eelnõu sätestab varustuskindluse miinimumnõuded eelkõige kodutarbijate varustuskindluse tagamiseks. Kodutarbija gaasiga varustamist ei tohi katkestada ega piirata kütteperioodil ajavahemikus 1. oktoobrist kuni 1. maini. Samal ajavahemikul ei tohi katkestada ka eluruumide kütteks soojust tootvat ettevõtjat, kellel ei ole võimalik kasutada kütusena muud kütust kui gaas. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

17 Riigikogu liikme 26. oktoobril algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (1014 SE) eemärk on religiooniõpetuse riiklikku õppekavasse viimine gümnaasiumiastmes kohustusliku õppeainena, põhikooliastmes vabatahtliku õppena. Põhikoolile jääks kohustus religiooniõpetust õpetada, kui seda soovib vähemalt viis õpilast. Soovi peab lapsevanem kinnitama oma allkirjaga. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Riigikogu pressitalitus 

 

Tagasiside