Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 8. oktoobril algatatud looduskaitseseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE), mille väljatöötamise tingis vajadus muuta riigi maaga tehtavad tehingud võimalikult selgeks ja arusaadavaks, tagada riigieelarveliste vahendite sihtotstarbeline kasutamine ning viia looduskaitsepiirangute eest hüvitise saamine ühtsetele alustele. Eelnõuga kavandatud muudatuste peamine eesmärk on tagada, et seadus kohtleb looduskaitsepiirangute eest hüvitise saamisel kõiki looduskaitsepiirangutega kinnisasja omanikke võrdselt, sõltumata kinnisasja omandamise ajast või kinnisasja omaniku võimalustest osaleda riigi kinnisvara oksjonil. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 8. oktoobril esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõuga (290 OE) soovitatakse algatada seadusemuudatus, et suunata kakskümmend protsenti alkoholi- ja tubakaaktsiisi otse Haigekassa vahenditesse. Järgmise aasta eelarves moodustaks kakskümmend protsenti alkoholi- ja tubakaaktsiisist 74 miljonit eurot. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 9. oktoobril algatatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõuga (291 SE) täiendatakse seadustikku sätetega, millega piiratakse kuriteokoosseisude ringi, mille puhul on keelatud kokkuleppemenetluse kohaldamine, samuti piiratakse süüdistatavate ringi, kellega karistuse määramisel kokkuleppemenetluses peetakse läbirääkimisi karistuse liigi ja määra üle. Eelnõu omab kriminaalpoliitilist mõju, kuna tema eesmärgiks on korrastada ja täiendada kokkuleppemenetluse kohaldamist, vähendada kurjategijate karistamatusetunnet ja samas suurendada ühiskondlikku õiglustunnet. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside