Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu tagab toetuste kasutamise suurema sihipärasuse.

Riigikogu juhatuse otsusega menetlusse võetud valitsuse 2. mail algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (638 SE) tehtavad muudatused annavad võimaluse kehtestada õigusakte põllumajandusliku vähese tähtsusega abi andmise kohta, mille jaoks ei ole vaja Euroopa Komisjonilt eelnevalt küsida abi andmise luba, kuid mille andmeid registreeritakse, säilitatakse ja edastatakse Euroopa Komisjoni vastava määrusega sätestatud korras. Eelnõuga tehtavad muudatused tagavad tõhusama järelevalve maaelu arengu toetuste kasutamise üle, mis omakorda tagab toetusraha kasutamise suurema sihipärasuse. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

Valitsuse 2. mail algatatud kaitseväe distsiplinaarseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (639 SE) eesmärgiks on korrastada, lihtsustada ja muuta paremini toimivaks kaitseväes kehtiv distsiplinaarmenetluse kord ning teha täiendusi probleemide lahendamiseks, mis on üles kerkinud seaduse rakendamisel. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

Valitsuse 2. mail algatatud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) töö- ja kutsealast diskrimineerimist käsitleva konventsiooni (nr 111) ratifitseerimise seaduse eelnõu (640 SE) . Konventsioon nr 111 paneb selle ratifitseerinud ILO liikmesriigile kohustuse ellu viia poliitikat, mis edendab võrdseid võimalusi ja võrdset kohtlemist tööl ja kutsealal ning mis on suunatud diskrimineerimise kaotamisele. Konventsioon kohaldub: kõikide isikute suhtes, hõlmates kõiki töötajate kategooriaid, nii kodanikke kui ka mittekodanikke; töö- ja kutsealase tegevuse suhtes, hõlmates kõiki olukordi, kus isikud töötavad töölepingu või mõnel muul alusel või tegutsevad ettevõtjatena. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside