Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Likvideeritakse võimalus erastamisprotsesse tahtlikult venitada.

Riigikogu juhatuse otsusega menetlusse võetud Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni 8. juunil algatatud maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (681 SE) on suunatud kahe peamise eesmärgi – erastamistoiminguteks tähtaegade määramise ja maa kiirema munitsipaliseerimise – saavutamisele. Likvideeritakse võimalus erastamisprotsesse tahtlikult venitada. Maa andmine omavalitsuste omandisse kiireneb, samas saab tagatud ka munitsipaliseeritud maa sihtotstarbeline kasutamine. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

Valitsuse 9. juunil algatatud Eesti Vabariigi ja Leedu Vabariigi vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (682 SE). Lepingu eesmärk on piirata tulu- ja varamakse, mida riik teise riigi residentide suhtes võib kehtestada, ja kõrvaldada rahvusvaheline topeltmaksustamine, mis võib tekkida kahe riigi seaduste koosmõju tulemusena. Leping reguleerib maksustamisõiguste jagamist riikide vahel, keelustab diskrimineeriva maksustamise ja sätestab topeltmaksustamise kõrvaldamise kohustuse. Leping piirab riigi seaduste mõju (näiteks kohaldatakse 10% maksumäära 24% määra asemel), mis tähendab, et lepingupool loobub osast maksutulust teise lepingupoole kasuks ja vastupidi. Topeltmaksustamise vältimise lepingud aitavad soodustada rahvusvahelisi investeeringuid ning riikidevahelist kaubandust, samuti tehnoloogia ja inimeste vaba liikumist. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside