Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 2. oktoobril algatatud looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE), mis muudab seaduse sätted täpsemaks, üheselt tõlgendatavaks ja paremini rakendatavaks. Kaitse alla võtmise menetlus muutub isikutele selgemaks, isikud on tulevikus paremini menetlusse kaasatud. Seadus võimaldab paremini tagada isikute põhiseadusest tulenevat õigust efektiivsele menetlusele, aga ka isikute paremat kaebeõigust. Kallasraja tõkestamise regulatsiooni kehtestamisega tagatakse igaühe õigus kallasrajal liikumiseks, kuid võimaldatakse kallasrada sisaldava kinnisasja omanikul põhjendatud vajadusel kallasrajal liikumist tõkestada. Tõkke rajamisel kallasrajale tuleb isikutele tagada tõkkest üle- või läbipääs. See tähendab, et isikud peavad saama endiselt kallasrada mööda edasi liikuda. Looduskaitse seisukohast tuleneb kallasrada tõkestavate karjaaedade rajamise vajadus eelkõige rannaniitude hooldamisest. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Valitsuse 2. oktoobril algatatud loomakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (288 SE) võetakse Eesti õigusesse üle EL vastav direktiiv teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta. Kuna olemasolevate teadmiste juures ei ole loomkatsete täielik kaotamine võimalik, on hädavajalik, et õigustatud põhjustel katses kasutatavate loomade kaitse ja heaolu oleks tagatud kõrgeimal tasemel, olles samas kooskõlas katse eesmärgiga. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside