Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 11. veebruaril algatatud Lissaboni lepingu, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa ühenduse asutamislepingut, ratifitseerimise seaduse eelnõu (193 SE). Lissaboni lepingu eesmärk on viia lõpule Amsterdami lepingu ja Nice`i lepinguga alustatud protsess – tugevdada liidu tõhusust ja demokraatlikku legitiimsust ning muuta selle tegevus ühtsemaks. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Valitsuse 11. veebruaril algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja sellega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (194 SE) algatamine on vajalik, tagamaks kohtumenetluse tõhusamaks ja ökonoomseks muutumist ning vähekindlustatud isikute ja piiratud teovõimega isikute paremat kaitset. Eelnõu algatamine on vajalik suurendamaks kodanikkonna usaldust kehtiva õiguskorra ja õigusmõistmise süsteemi suhtes. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside