Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 20. veebruaril algatatud liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (182 SE), millega võetakse üle intelligentseid transpordisüsteeme (ITS) käsitlev EL vastav direktiiv. Eelnõu eesmärk on soodustada info-ja sidetehnoloogia  kasutamist  maanteetranspordis (s.h.kohalike teede liiklus ja linnatransport) ning nende rakenduste sidumist teiste transpordiliikidega. Samuti aidata kaasa keskkonnahoidlikkuse, tõhususe, ohutuse ja turvalisuse parandamisele maanteetranspordis, aga ka reisijate ja kaupade liikuvusele, tagades samal ajal siseturu toimimise ning tugevama konkurentsivõime ja tööhõive kasv. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 20. veebruaril algatatud täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (183 SE) eesmärgiks on sätestada täitemenetluse seadustikus sõnaselgelt, et kinnisasja sundvõõrandamismenetluses on lisaks maavanema otsusele täitedokumendiks ka majandus- ja kommunikatsiooniministri otsus (sundvõõrandamisel riigimaantee või avaliku raudtee ehitamiseks või omandamiseks) ning valla- või linnavalitsuse otsus (sundvõõrandamisel kohaliku tee ehitamiseks või omandamiseks). Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 21. veebruaril algatatud tulumaksuseaduse § 48 muutmise seaduse eelnõu (184 SE) eesmärk on vabastada erisoodustusest tööandja kulutused töötaja või teenistuja spordiga tegelemise kulude katmisel, mis ei ületa kalendriaastas 500 eurot töötaja või teenistuja kohta. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

 

 

Tagasiside