Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kolm eelnõu. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 11. septembril algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (477 SE) eesmärk on üheselt mõistetavalt sätestada, missugusel tingimusel on õpilasel riigieksam sooritatud. Eelnõu näeb ette kaasata tugispetsialistide teenuse rakendajate ringi ka riik, samuti määratleda konkreetselt õpetaja vahetu õppekasvatustöö maht tema teiste tööülesannete kõrval ning taastada õpetajate atesteerimine. Eelnõu näeb ette säilitada õpetajatele ja klassijuhatajatele tasu alammäärade kehtestamine vastavalt õpetajatele atesteerimisel antavatele ametijärkudele 2014. aastalgi. Eelnõuga nähakse ette palga alammäära kehtestamise ka tugispetsialistidele. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 11. septembril algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eenõuga (478 SE) soovitakse täiendada seadust sättega, mille alusel kuuluksid vajaduspõhise õppetoetuse taotlemisel arvestamisele gümnaasiumis õppivad need perekonnaliikmed, kes ei ole alaealised. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 12. septembril algatatud liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõuga (479 SE) soovitakse senini kohaliku omavalitsusele kuuluvatel avalikel tasulistel parkimisaladel kehtinud 15 minutilist tasuta parkimise õigust laiendada kõigile avalikuks kasutuseks mõeldud tasulistele parkimiskohtadele nende omandivormist sõltumata. Eelnõuga soovitakse anda ka  liikumispuudega juhile ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juhi kasutuses olevale sõidukile tasuta parkimise õigus nimetatud parklates. Eelnõu näeb ette anda kohalikele omavalitsustele võimalus kehtestada vajadusel oma territooriumil tasulise parkimise korraldamisel täiendavad nõuded ka eraparklatele. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Riigikogu pressiteenistus 

 

 

 

Tagasiside