Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Eesti Keskerakonna fraktsiooni 23. aprillil algatatud liikluskindlustuse seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (255 SE), mille eesmärk on tagada isikutele kindlustuskaitse siseriiklikul regulaarreise tegeval reisiparvlaeval. Liikluskindlustuse seadus sätestab, et teeliiklus ei ole liiklus hoone sees ja sõidukis, välja arvatud hoones asuvas parklas. Reisiparvlaev on liikluseks avatud, ning tegemist on parkimisalaga. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni 24. aprillil esitatud Riigikogu otsuse „Abinõud geneetiliselt muundatud organismide kontrollimatust levikust tulenevate ohtude vältimiseks” eelnõu (256 OE). Seletuskirjas märgitakse, et kehtiv geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadus ei ole vastavuses Euroopa Parlamendi ja Nõukogu vastava direktiiviga geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta ja nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta ega võimalda arvestada lubade menetlemisel piisaval määral ettevaatusprintsiipi. Kuni seaduse viimiseni nimetatud direktiiviga kooskõlla ei ole võimalik tagada, et uute geneetiliselt muundatud organismide lubamine ei ohustaks Eestis geneetiliselt muundamata kultuuride kasvatajate, s.h. mahetootjate seaduslikku õigust hoida nende poolt kasvatatavad kultuurid geneetilisest saastest puhtana. Moratoorium aitab seda ohtu vältida. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Riigikogu pressitalitus 

 

Tagasiside