Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse keskkonnakomisjoni 20. aprillil algatatud maareformi seaduse § 233 muutmise seaduse eelnõu (472 SE), mille eesmärk on pikendada vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamise lõpptähtaega kuni 1. jaanuarini 2010, et kõik soovijad saaksid lülitatud nimekirja. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni 20. aprillil algatatud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (473 SE) muudab olemasolevat teaduse rahastamist ja seob finantseerimise üheselt nii teaduse kui ka arendustegevuse tulemustega. Eelnõus laiendatakse teadus- ja arendusasutuste definitsiooni ning antakse neile rohkem õigusi teadustöötajate valimisel, mis on vajalik nii struktuurifondide vahendite paremaks kasutuselevõtuks kui ka riigipoolse finantseeringu efektiivsemaks rakendamiseks. Samuti on vajalik seaduse tasemel oluliselt täpsemalt reguleerida teadustöötajatele esitatavaid nõudeid, nende valimispõhimõtteid, nende rahastamist ja nende teadustöö kvaliteedi kontrollimist. Seaduse jõustumisajana on ette nähtud 1. juuli 2009. Eelnõus sätestatud teadustöötajate valimise korda kohaldatakse vastavalt õiguspärase ootuse põhimõttele pärast käesoleva seaduse jõustumist toimuvate teadustöötajate valimistele. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.
 
Õiguskomisjoni 21. aprillil algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (474 SE) ajakohastab seaduse regulatsiooni. Muudatuste kohaselt on võimalik senisest rangemalt karistada laste vastu suunatud seksuaalse iseloomuga süütegude toimepanijaid. Seadust täiendatakse uue kuriteokoosseisuga, mille kohaselt muutub kriminaalkuriteoks ka ajutise lähenemiskeelu rikkumine. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside