Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 13. detsembril algatatud jäätmeseaduse, liiklusseaduse, meresõiduohutuse seaduse, raskeveokimaksu seaduse, riigilõivuseaduse ja teeseaduse muutmise seaduse, tulenevalt Maanteeameti ja tema kohalike asutuste ümberkorraldamisest, eelnõu (892 SE), mis viib sisse muudatused viies seaduses seoses Maanteeameti ja Maanteeameti kohalike asutuste ühendamisega 1. jaanuarist 2011.  Kuivõrd eelnõu sisuks on ainult seaduses asutuse nimetuste muutmine, siis omab seadus mõju peamiselt õigusselgusele. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Riigikogu liikme Ester Tuiksoo 13. detsembril algatatud vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (893 SE) eesmärk on võimaldada põllumajanduses kasutatavas masinas tarvitada erimärgistatud kütust, kui tegemist on talviste teehooldustöödega. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni 13. detsembril algatatud maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (894 SE) eesmärk on kompenseerida omavalitsustele riigi poolt antavate maamaksuvabastustega tekitatav tulupuudujääk. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Rahanduskomisjoni 13. detsembril algatatud vedelkütuse seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (895 SE) peaks kütusesektori võimalike käibemaksupettuste läbiviijate jaoks muutuma senisest oluliselt vähematraktiivsemaks ning muutma taas võimalikuks võrdse konkurentsi. Kõigile kütusemüüjatele sätestatakse minimaalselt 100 000 eurone tagatis, mis peaks oluliselt parandama ka käibemaksu laekumist kütuse müügilt, mis võimaldab vähendada riigieelarve puudujääki ning parandada riigieelarvest rahastatavate avalike teenuste mahtu ja kvaliteeti. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Riigikogu liikme Mai Treiali 13. detsembril algatatud vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 11 muutmise seaduse eelnõuga (896 SE) võimaldatakse kasutada erimärgistusega kütust lumetõrje- ja lumekoristustöödel kohalikule omavalitsusele kuuluval teel, erateel ja taliteel. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Eesti Keskerakonna fraktsiooni 14. detsembril algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (897 SE) näeb ette mitte lugeda erisoodustuseks neid tööandja poolt tehtud kulutusi, mis on suunatud töötaja või teenistuja tervise edendamiseks. Maksusoodustuseks oleks ühes kalendriaastas ühe töötaja kohta kokku kuni 500 euro ehk 7800 krooni eest tehtud kulutustele. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 14. detsembril algatatud vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (898 SE) lubab valitsuse kriisikomisjoni, regionaalse kriisikomisjoni ja kohaliku omavalitsuse kriisikomisjoni otsusel erimärgistatud kütust kasutada põllumajanduslikus masinas juhul, kui see masin osaleb hädaolukorra likvideerimisel või päästetöödel. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside