Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni 6. mail esitatud Riigikogu otsuse „Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018“ heakskiitmise eelnõu (757 OE). Vajadus uute kriminaalpoliitika arengusuundade järele on tingitud sellest, et mitmed kehtivate kriminaalpoliitika arengusuundade teemad on jätkuvalt aktuaalsed ning lahendamata. Näiteks kurjategijate retsidiivsuse temaatika, alkoholi kuritarvitamisest tingitud probleemid, vanglast vabanenute ühiskonnas kohanemise probleemid jne. Samuti on viie aasta jooksul kerkinud uusi pikaajalist tähelepanu vajavaid teemasid  -  näiteks küberkuritegevus. 

Kriminaalpoliitika arengusuundade puhul on tegemist raamdokumendiga, mis on käesoleval ajal heakskiidetud Riigikogu otsusega. Selles on toodud pikaajalised eesmärgid, millest lähtudes tuleb ministeeriumidel ning teistel asutustel teha kriminaalpoliitilisi otsuseid. Kuigi eelnõu sisaldab ka mitmed juba kehtivates arengusuundades sisalduvaid põhimõtteid – nagu sektoritevaheline koostöö, kohaliku tasandi tähtsus ja uuringupõhisus – on selles toodud ka uusi põhimõtteid, näiteks tulevikuriskide arvestamine seoses rassismikuritegudega, kriminaalmenetluse inimsõbralikumaks muutmine seoses digitaalse e-toimiku menetlusinfosüsteemi arendamisega ja kohtuekspertiisi kaasajastamine.  Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside