Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Eesti Keskerakonna fraktsiooni 1. juunil algatatud ravikindlustuse muutmise seaduse eelnõu (61 SE), mille eesmärk on tagada isikule, kes saab töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid, ravikindlustus ka juhul, kui tema eest makstakse igakuiselt sotsiaalmaksu summeeritult vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 1. juunil algatatud sotsiaalhoolekande seaduse § 222 täiendamise seaduse eelnõu (62 SE) on koostatud eesmärgiga hoida riiklike peretoetuste seaduse alusel makstav lapsetoetus ja toimetulekutoetus lahus. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 
Eesti Keskerakonna fraktsiooni 2. juunil algatatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (63 SE) näeb ette suurendada kontrolli jälitustegevuse üle ning tagada inimeste privaatsuse parem kaitse. Eelnõu kohaselt sätestatakse üheselt jälitustoiminguks loa andmine ainult eeluurimiskohtuniku vastava loa alusel. Eriti raskete kuritegude puhul on jäetud võimalus jälitustoimingu tegemiseks enne selleks eeluurimiskohtunikult luba omamata tingimusel, et see taotletakse hiljemalt 24 tunni jooksul. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside