Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 28. septembril algatatud Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse, Kohtute Raamatupidamiskeskuse Rahandusministeeriumi valitsemisalasse üleviimisega seotud seaduste, riigieelarve seaduse ning Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (101 SE), mille eesmärk on lükata aasta võrra edasi eeldatav riigi kõrgemate ametiisikute palgatõus ja pikendada hetkel kehtivat Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse kehtivust aasta võrra. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Riigikogu majanduskomisjoni 29. septembril algatatud Eesti Arengufondi seaduse muutmise seaduse eelnõu (102 SE) eesmärk on võimaldada riigil omandada Arengufondi poolt investeerimisfondide seaduse alusel asutatud fondivalitseja valitsetava riskikapitalifondi osakuid või aktsiaid. Lisaks sellele muudetakse eelnõuga Arengufondi tegevuskulude, sealhulgas arenguseire finantseerimise põhimõtet ning täpsustatakse seoses arenguseirega läbiviidavate toimingute sisu. Samuti täpsustatakse eelnõuga EAFSis Arengufondi investeerimistegevusele kehtestatud põhimõtete ja protseduuride rakendamist eelkirjeldatud uue finantseerimisskeemi korral ning Arengufondi tütarettevõtjast fondivalitseja tegevusele kehtivaid nõudeid. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Valitsuse 29. septembril algatatud lennundusseaduse, meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (103 SE) eesmärk on transpordiohutuse suurendamine lennu-, raudtee- ja laevaõnnetuste ohutusjuurdluse korraldamise läbi. Muudatuste eesmärgiks on koondada transpordiõnnetuste ohutusjuurdluse pädevus ning kompetents loodavasse sõltumatusse ning alalisse Ohutusjuurdluse Keskusesse, kelle ülesandeks on õnnetuste põhjuste väljaselgitamine, transpordiohutusalaste soovituste ja ettepanekute formuleerimine ning nende menetlemise jälgimine. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Valituse 29. septembril algatatud välisõhu kaitse seaduse ja sellega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (104 SE) vastuvõtmine tagab Euroopa Liidu vastava direktiivi ülevõtmise Eesti õigusesse ning loob Eestis maapõues säilitatava süsinikdioksiidi kogumise ja transpordi võimaluse, mitte kohustuse. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside