Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 11. juunil algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (79 SE), mille algatamise otseseks ajendiks on Euroopa Liidu nõukogu määrus, millega reguleeritakse pensioniõiguste ülekandmist Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemist liikmesriigi pensionisüsteemi ja vastupidi. Vastavalt nõukogu määrusele on Eestis töötanud isikul pärast Euroopa ühenduste institutsiooni tööleasumist ühekordne õigus, alates tööle nimetamisest 10 aasta jooksul, oma pensioniõigused üle kanda Euroopa ühenduste institutsioonide vastavasse pensioniskeemi. Pärast töösuhte lõppemist on Euroopa ühenduste institutsioonides töötanud isikul Eestisse tööle asumisel analoogiline ühekordne õigus üle kanda oma Euroopa ühenduste institutsioonides omandatud pensioniõigused. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Valitsuse 11. juunil algatatud konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE) viib riigiabi peatüki sätted vastavusse riigiabi puudutavates õigusaktides Euroopa Liidu tasandil tehtud muudatustega. Samuti täpsustatakse mõningaid konkurentsiseaduse riigiabi peatüki sätteid tagamaks seaduse parem arusaadavus. Eelnõu loob riigiabi ja vähese tähtsusega abi registri, mis hõlbustaks riigiabi järelevalvet, kumuleerimisreeglite täitmist ja aruandluse esitamist. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside