Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 12. märtsil algatatud Eesti Vabariigi ja Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni vahelise eesõiguste ja puutumatuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (194 SE). Eesti kirjutas keemiarelvade väljatöötamise, tootmise, varumise ja kasutamise keelustamise ning nende hävitamise konventsioonile alla 14. jaanuaril 1993. Riigikogu ratifitseeris konventsiooni 28. aprillil 1999 ja see jõustus Eesti suhtes 25. juunil 1999. Konventsiooni alusel asutati Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) ning selle liikmeteks on kõik konventsiooni osalisriigid. Kokkuleppe eesmärk on anda OPCWle eesõigused ja puutumatus, mida ta vajab ülesannete sõltumatuks täitmiseks. OPCW ei vaja neid mitte ainult suhetes peakontori asukohariigi ehk Madalmaade Kuningriigiga, vaid ka osalisriikidega, sest OPCW ning tema personal võivad sattuda osalisriigi jurisdiktsiooni alla. Erinevalt tavalistest diplomaatilistest eesõigustest ja puutumatusest ei ole riikide huviks mitte vastastikkuse põhimõtte järgimine, vaid OPCW iseseisev, tõhus ning vahelesekkumise kartuseta toimimine. Eesõiguste ja puutumatuse alus on funktsionaalsus, seega saab ühele rahvusvahelisele organisatsioonile anda vaid selliseid eesõigusi ja puutumatust, mis on kohased tema eesmärgiga. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Valitsuse 12. märtsil algatatud konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (195 SE) väljatöötamise tingis vajadus viia kehtiv konkurentsiseadus vastavusse Euroopa Liidu kehtiva konkurentsiõigust käsitleva regulatsiooniga ning lahendada konkurentsiseaduse rakendamisel riigiabi temaatikaga seoses praktikas ilmnenud probleemid. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 12. märtsil esitatud Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Nõukogu Arengupangas“ eelnõuga (196 OE) annab Riigikogu nõusoleku osaluse suurendamiseks Euroopa Nõukogu Arengupangas 5086 osalussertifikaadi ulatuses koguväärtuses 5 086 000 eurot. Valitsust volitatakse tegema sertifikaatide märkimiseks vajalikke toiminguid. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagasiside