Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 12. novembril algatatud konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (321 SE). Tagamaks konkurentsipoliitika vastavust integreeritud turu ja Euroopa Liidu laienemise vajadustele, on Euroopa Liidu nõukogu vastu võtnud vastava määruse, millega määrusega antakse liikmesriikide konkurentsijärelevalve asutustele ja kohtutele kohustus kohaldada konkurentsi kahjustavate kokkulepete, kooskõlastatud tegevuste ja ettevõtjate ühenduste otsuste ning turgu valitseva seisundi kuritarvitamise suhtes, kui vastav tegevus või kokkulepe mõjutab liikmesriikide vahelist kaubandust. Seadusesse viiakse sisse nimetatud määrusest tulenevad nõuded. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 12. novembril algatatud toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (322 SE). Toidu lisaainete valdkonna valitsuse määrustes sätestatud nõuete aluseks olevad EL direktiivide nõuded on koondatud vahetult kohalduvatesse EL määrustesse ning sellest tulenevalt on vaja kehtetuks tunnistada toiduseaduses esitatud kaks volitusnormi valitsusele toidu lisaainete valdkonna määruste kehtestamiseks. Alates 1. detsembrist 2012 kohaldatakse Euroopa Komisjoni vastavat määrust, millega kehtestatakse toidu lisaainete spetsifikatsioonid. Alates 1. juunist 2013 kohaldatakse komisjoni määrusi, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Liidu lisaainete loetelu ja kasutamistingimused ning loetelu lisaainetest, mida on lubatud kasutada toidu lisaainetes, lõhna- ja maitseainetes ning toiduensüümides. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon. 

Valitsuse 12. novembril algatatud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (323 SE) eesmärk on luua eeldused riikide poliitiliste ja sõjaliste juhtide individuaalsele kriminaalvastutusele võtmiseks agressioonikuriteo eest. Seega on otseseks sihtgrupiks nimetatud poliitilised ja sõjalised juhid, kes omavad efektiivset võimu vastavas riigis. Samuti kaitsevad muudatused võimalikke agressioonikuritegude ohvreid. Muudatuste kohaselt on vastutuse kohaldajaks ja kuritegude menetlejaks rahvusvaheline kriminaalkohus. Muudatuste ratifitseerimine Eesti jaoks muudatusi kaasa ei too, kuna riigisiseselt on kõnealune valdkond juba reguleeritud. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside