Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 14. detsembril algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (150 SE), mille eesmärk on täiendada saatelehe elektroonilist süsteemi seoses selle arenduse kolmanda etapi rakendamisega alates 2012. aastast. Süsteemi täiustamise tulemusena sätestatakse aktsiisiseaduses ettevõtja kohustus teavitada maksuhaldurit süsteemi kaudu aktsiisikauba vastuvõtmise keeldumisest ja aktsiisikaubaga selle liikmesriikide vahelisel veol toimunud juhtumitest. Täiustatud süsteemis on selleks eraldi teavituse vormid. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 14. detsembril algatatud riigikontrolli seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõuga (151 SE) nähakse ette riigikontrolöri, riigikontrolli peakontrolöri, õiguskantsleri ja õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametipensioni kaotamine üleminekuperioodi jooksul, kusjuures õigused eripensionile säilivad neil, kellel on seaduse jõustumise ajaks täidetud selle saamiseks vajalik staažinõue, ning pensioniõigust andvatel ametikohtadel töötavatel isikutel, kellel on selleks ajaks täidetud vähemalt 50% selle pensioni saamiseks vajalikust staažinõudest. Riigikontrolörile ja õiguskantslerile juba täidetud staažinõuet ei seata. Pensionile jäämise ajaks peab aga olema vajalik staažinõue täidetud. Eelnõuga nähakse ette ka nimetatud eripensionide indekseerimine pensioniindeksiga senise ametipalgast ümberarvutamise asemel. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Valitsuse 14. detsembril algatatud investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (152 SE) peamised eesmärgid on järgmised: võimaldada Euroopa Liidus ühtsetele standarditele vastavate investeerimisfondide (eurofondide) valitsemine piiriüleselt, s.t olukorras, kus fondivalitseja asub ühes ja investeerimisfond teises liikmesriigis; luua õiguslikud alused eurofondi ühinemiseks teise fondivalitseja eurofondiga ja eurofondide ühinemiseks piiriüleselt; võimaldada luua uusi fondistruktuure (nn master-feeder struktuurid, mille kohaselt saab ühe eurofondi (feeder) vara investeerida tervikuna või suures osas teise eurofondi (master)); muuta täiendava kogumispensioni regulatsiooni, tuues vabatahtlike pensionifondidena sisse tööandja pensionifondid, mille eesmärgiks on pakkuda täiendavat kogumispensioni sellise pensionifondi tingimustes nimetatud tööandja töötajatele, avalikele teenistujatele ning tema juhtimis- ja kontrollorgani liikmetele; täpsustada finantsinspektsiooni ning Euroopa finantsjärelevalve asutuste ja teiste liikmesriikide finantsjärelevalve asutuste omavahelist koostööd seoses uue EL finantsjärelevalve korralduse kehtima hakkamisega 2011. aasta algusest. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Õiguskomisjoni 15. detsembril algatatud kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE) eesmärgiks on viia kollektiivlepingu seaduse regulatsioon kooskõlla põhiseadusega ja sätestada protseduurireeglid, mille järgimisel on tähtaja möödumise tõttu kehtivuse kaotanud kollektiivlepingu pooltel võimalik kollektiivleping üles öelda ja selle kehtivus lõpetada. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside