Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kolm eelnõu. 

Valitsuse 20. juunil algatatud kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõuga (698 SE) luuakse kohtuniku osalise tööajaga töötamise regulatsioon ja muudetakse kohtunikueksamikomisjoni koosseisu ning volituste aega puudutavat regulatsiooni. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Riigikohtu esimehe 19. juunil esitatud Riigikogu otsuse “Riigikohtu liikme Harri Salmanni kohtunikuametist vabastamine” eelnõu (696 OE) näeb ette kohtuniku ametist vabastamise tema enda soovil alates 24. septembrist 2014. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Valitsuse 20. juunil algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (697 SE) muudatusega antakse mäluasutustele võimalus orbteosteks tunnistatud ja mäluasutuste kogudesse kuuluvaid teoseid ning fonogramme üldsusele kättesaadavaks teha ja reprodutseerida. Seletuskirjas märgitakse, et 25. oktoobril 2012 võeti vastu EL-i vastav direktiiv orbteoste teatud lubatud kasutusviiside kohta. Direktiivi laiemaks eesmärgiks on liikmesriikide kultuuripärandi säilitamise ning kättesaadavuse parandamine. Vastavalt komisjoni teatises „Euroopa digitaalarengu tegevuskava“ sätestatule on nimetatud tegevuskava üks põhimeede luua õigusraamistik, mis hõlbustaks selliste teoste ja muude objektide digiteerimist ning levitamist, mis on kaitstud autoriõigusega või autoriõigusega kaasnevate õigustega ning millele õigusi omavat isikut ei ole tuvastatud või teda tuvastamisest hoolimata leitud (orbteosed). Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste regulatsiooni põhimõtete kohaselt ei ole õiguste objekti kasutamine võimalik ilma õiguste omaja nõusolekuta. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Riigikogu pressiteenistus 

Tagasiside