Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse põhiseaduskomisjoni 28. jaanuaril algatatud kohtute seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE), mille eesmärk on kindlustada riigieelarves kohtunike koolituseks ettenähtud vahendite senisest tõhusam ja sihipärasem kasutamine, muutes selleks kohtunike koolituse korraldamiseks sisseseatud organisatsioonilist raamistikku, vältides ülesannete dubleerimist ning avardades kohtunike koolitusnõukogu pädevust kohtunike koolituse sisulisel koordineerimisel. Eesmärk on tagada kohtunikele professionaalne, igakülgne, järjepidev ja tegelikele vajadustele vastav täienduskoolitus. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Valitsuse 29. jaanuaril algatatud toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (191 SE) eesmärgiks on täiendada nende eritoitude loetelu, mille puhul tuleb nende turuleviimisest teavitada veterinaar- ja toiduametit. Eelnõu koosneb kolmest paragrahvist, mis käsitlevad imiku piimasegu turuleviimisest teavitamise kohustust. Võttes arvesse imiku piimasegu eripära, võimaldab imiku piimasegu turuleviimisest teavitamine saada järelevalveasutusel paremat ülevaadet turule viidavatest toodetest ja seeläbi hõlbustada tõhusat järelevalvet. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside