Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega menetlusse võetud Isamaaliidu fraktsiooni 10. jaanuaril algatatud riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (808 SE) soovitakse ühtlustada riigi äriühingute ja sihtasutuste juhtidele tasu maksmise korda, piirata lisatasude maksmist ning välistada lahkumishüvitiste maksmine. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Eesti Panga Nõukogu esimehe 11. jaanuaril esitatud Riigikogu otsuse “Eesti Panga Nõukogu asendusliikme nimetamine” eelnõu (809 SE) näeb ette nimetada Eesti Panga Nõukogu asendusliikmeks Harri Õunapuu. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Isamaaliidu fraktsiooni 12. jaanuaril algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (810 SE) soovitakse sätestada lastega peredele selline tulumaksusoodustus, et maksuvabast tulust lähtuv soodustus laieneb alates 2007. aastast ka ühte last kasvatavatele peredele. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Isamaaliidu fraktsiooni 12. jaanuaril algatatud maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (811 SE) näeb ette vabastada r epresseeritud ja represseerituga võrdsustatud isikud maamaksust nende kasutuses oleva elamumaa osas ja tingimusel, et isik ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu liikmete Jarno Lauri ja Mark Soosaare 12. jaanuaril algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (812 SE) soovitakse suurendada sotsiaalset kontrolli kohaliku omavalitsuse töö üle ja sellega tõsta saadikuvastutust ning muuta otsustusprotsessi demokraatlikumaks. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal, 6316351

Tagasiside