Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 22. novembril algatatud kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (870 SE), mis toob nii kohustusliku kui täiendava kogumispensioniga liitunute jaoks kaasa mitmeid lihtsustusi. Vähendatakse kohustusliku kogumispensioni avalduste erinevaid vorme ning suurendatakse võimalusi turul toimuvale paindlikult reageerimiseks. Kohustuslike pensionifondide osas muutuvad konservatiivsete pensionifondide investeerimispiirangud rangemaks, mis peaks eelduslikult tagama selle, et edaspidi oleksid konservatiivsesse pensionifondi investeeritud pensionivarad ka finantsturgude languse faasis paremini kaitstud. Täiendava kogumispensioni osas hakatakse vabatahtliku pensionifondiga liitujaid pensionifondivalitsejate ja kontohaldurite poolt n-ö testima. Enne vabatahtliku pensionifondi osakute pakkumist tuleb hinnata, kas see pensionifond on kliendi jaoks sobiv, võttes arvesse kliendi investeerimise eesmärke ja riskitaluvust. Seega peaks ühelt poolt suurenema nii klientide teadlikkus, kui ka võimalus, et valituks osutub konkreetsele kliendile kõige paremini sobiv pensionitoode. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Valitsuse 22. novembril algatatud hädaolukorra seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (871 SE) eesmärk on lisada hädaolukorra seadusesse elutähtsa teenusena katkematu side korraldamine ning sisustada “katkematu side“ mõiste. Eelnõu täpsustab julgeolekuasutuste seaduses sisalduvat “eriside“ mõistet. Samuti nähakse ette katkematu sidega seotud teabe salastamise alused. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Valitsuse  22. novembril algatatud ravimiseaduse § 39 muutmise seaduse eelnõu (872 SE) täpsustab seaduses ravimite käitlemise tegevuslubade registri eesmärki, sisu ja registrile andmete edastamise kohustust  tagamaks ravimite käitlemise tegevuslubade registri uute infotehnoloogiliste lahenduste legaalne kasutuselevõtt ja rakendamine. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 
Valitsuse 22. novembril algatatud ravikindlustuse seaduse § 41 muutmise seaduse eelnõu (873 SE) eesmärgiks on parandada ainevahetushaiguste ravi kättesaadavust, laiendades Eesti Haigekassa poolt võimalike kompenseeritavate ravimite ringi meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ette nähtud eritoitudega. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 
Majanduskomisjoni 22. novembril algatatud liiklusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõuga (874 SE) täpsustatakse liiklusseaduse reguleerimisala, viivistasu aegumise regulatsiooni, alarmsõidukite märgutulede kasutamist, sõiduki valvega hoiukohta teisaldamise ja seal hoidmise tasumäärade kehtestamise aluseid, mootorsõiduki juhi tervisekontrolli tähtpäevaga ja juhtimisõigusega seonduvaid üleminekusätteid. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 22. novembril esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (875 OE) soovitakse teha valitsusele ettepanek eraldada valitsuse reservist Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonile Riigikogu XII koosseisu valimistel valimiskuludele sõltumatu hinnangu saamise tellimuse esitamiseks vajalikud vahendid.Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Valitsuse 23. novembril algatatud rahvastikuregistri seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (876 SE) on koostatud selleks, et süvendada üldist andmekogumisele laienevat põhimõtet, mille kohaselt on dubleeriv andmete kogumine erinevatesse andmekogudesse keelatud, muuta elukoha registreerimine rahvastikuregistri objektile senisest veelgi lihtsamaks ning aidata kaasa rahvastikuregistris sisalduvate andmete kvaliteedi parandamisele. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 23. novembril algatatud tulumaksuseaduse § 48 muutmise seaduse eelnõu (877 SE) eesmärk on võimaldada tööandjatel teha teatud ulatuses kulutusi oma töötajate haridusele, ilma maksukohustuseta. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
 
Tagasiside