Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 22. aprillil algatatud liiklusseaduse eelnõu (475 SE), mis ühendab seni Eesti teeliiklust reguleeriva kahe põhiakti – liiklusseaduse ja valitsuse määrusega kehtestatud liikluseeskirjade sätted. Sellega viiakse põhiseadusega vastavusse liikluseeskiri, mis põhiseaduse kohaselt peaks olema sätestatud seadusega. Eelnõu viib uue liiklusseaduse vastavusse ka Viini 1968. aasta teeliikluse konventsiooni ning selle juurde kuuluvate hilisemate kokkulepete ja konventsiooni täiendustega, samuti harmoneerib Euroopa Liidu õigusaktidega. Eelnõuga võetakse üle ja rakendatakse teistest hea liiklusohutusega riikidest vajalikud kogemused tõhustamaks Eesti liiklusohutust. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 22. aprillil algatatud kogumispensionide seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (476 SE) reguleeritakse kohustusliku kogumispensioni sissemaksete tegemise korda aastatel 2009 -2017. Eelnõuga nähakse ette, et alates 1. juunist 2009 kuni 31. detsembrini 2010 on sissemaksete tegemine kohustuslikesse pensionifondidesse ajutiselt peatatud ning aastal 2011 on sissemaksed senisega võrreldes poole väiksemad. II sambaga liitunutele antakse eelnõu kohaselt siiski võimalus jätkata kohustusliku kogumispensioni makse tasumist, samuti nähakse eelnõuga ette võimalus kõrgendatud määradega sissemaksete tegemiseks aastatel 2014-2017. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni 22. aprillil algatatud kohaliku rahvahääletuse seaduse eelnõu (477 SE) eesmärk on sätestada kohalik rahvaalgatus nii uute eelnõude esitamiseks kui ka kehtivate vetostamiseks.  Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Eesti Keskerakonna fraktsiooni 23. aprillil algatatud tulumaksuseaduse § 48 täiendamise seaduse eelnõuga (478 SE) nähakse ette erisoodustusmaksu kaotamine töötajale tehtavatelt terviseedenduse kuludelt. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Eesti Keskerakonna fraktsiooni 23. aprillil algatatud spordiseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõuga (479 SE) soovitakse taastada olukord, kus kohalikul omavalitsusel on kohustus toetada oma haldusterritooriumil asuvate spordiorganisatsioonide tööd. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside