Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 16. mail algatatud töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (48 SE), millega võetakse üle Euroopa Liidu vastav direktiiv Euroopa töönõukogu asutamise või töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimise korra sisseseadmise kohta üleühenduselises ettevõtjas või üleühenduseliste ettevõtjate grupis. Tegemist on tehnilise, üksikasju ettekirjutava direktiiviga, mis ei jäta liikmesriikidele palju otsustusruumi selle ülevõtmisel siseriiklikusse õigusesse. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Valitsuse 16. mail algatatud Riigikogu otsuse „Euroopa Investeerimispanga ja sihtasutuse Põhja-Eesti Regionaalhaigla vahelisele laenule riigigarantii andmine“ eelnõu (49 OE). PERH soovib võtta pikaajalist investeerimislaenu summas 43,5 mln eurot eesmärgiga kaasrahastada Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt finantseeritavat projekti „SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla juurde- ja ümberehitus“. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Eesti Keskerakonna fraktsiooni 16. mail algatatud reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõuga (50 SE) soovitakse kehtestada täielik alkoholireklaami keeld tele- ja raadioprogrammis ning välireklaamina. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu 16. mail algatatud koduomanike maamaksust vabastamise seaduse eelnõu (51 SE)
eesmärk on koduomanike maamaksust vabastamine ja seeläbi kodukulude vähendamine. Maksuvabastus oleks alates 2013. aastast maakasutaja kasutuses olevalt maalt linnas, vallasiseses linnas, alevis ja alevikus kuni 0,15 ha ulatuses ja mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas elamus on maksumaksja elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Eesti Keskerakonna fraktsiooni 17. mail algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse § 2 muutmise seaduse eelnõu (52 SE) eesmärgiks on muuta ülestõusmispühade 2. püha Eestis riigipühaks ja puhkepäevaks. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside