Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse  24. septembril algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (275 SE), mis näeb ette kõrvaldada investeerimisfondide ebavõrdne kohtlemine, mille on tõstatanud Euroopa Komisjon vastava rikkumismenetluse raames. See seisneb teistes Euroopa Majanduspiirkonna riikides moodustatud lepinguliste investeerimisfondide kinnisvaratulu erinevas maksustamises võrreldes sarnaste Eesti fondide tuluga. Nimelt ei käsitleta Eestis moodustatud lepingulist investeerimisfondi maksumaksjana, kuid välismaise fondi puhul tehakse seda teatud juhul. Sellega kaasneb Eesti ja välismaise fondi kaudu tehtud investeeringust saadud tulu erinev maksustamise hetk ja ka erinev maksubaas. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 24. septembril algatatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 „Kodanikualgatuse kohta“ rakendamise seaduse eelnõu (276 SE). Euroopa Liidu lepingu alusel on ELi õigusesse lisandunud kodanikualgatuse institutsioon. 16. veebruaril 2011 võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastav määrus kodanikualgatuse kohta, mis võimaldab kodanikel pöörduda otse Euroopa Komisjoni poole taotlusega, milles komisjoni kutsutakse üles esitama liidu õigusakti ettepanek aluslepingute rakendamiseks. Kodanikualgatuse määruse kohaselt on ELi liikmesriigid kodanikualgatuste tegemiseks kohustatud tagama oma riigis kodanikualgatuse tegemise. Vastav ELi regulatsioon eeldab, et riigisiseselt määratakse asutus, kes suudab tuvastada allakirjutanud isiku siduvust Eestiga ja kontrollida veebipõhiste süsteemide vastavust rakendusmäärusest tulenevatele tehnilistele nõuetele. Eelnõu näeb ette määrata riigisiseselt üheselt valitsusasutused, kes täidavad kodanikualgatuse määrusest tulenevaid kohustusi, ning ühtlasi määrata selleks otstarbeks ka menetluslikud alused. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside