Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 16. jaanuaril algatatud Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri (IRENA) põhikirja ratifitseerimise seaduse eelnõu (163 SE), mille eesmärk on ratifitseerida agentuuri põhikiri, millele Eesti on alla kirjutanud 11. juunil 2009 Berliinis. IRENA põhikiri jõustus ja organisatsioon loeti ametlikult looduks 8. juulil 2010, üks kuu pärast 25. ratifitseerimiskirja esitamist. Agentuuri eesmärgiks on ergutada taastuvenergia rakendamist ning erinevate taastuvenergia vormide (bioenergia, hüdroenergia, tuuleenergia jne) säästvat kasutamist. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 17. jaanuaril algatatud kodakondsuse seaduse § 32 muutmise seaduse eelnõu (164 SE) eesmärgiks on luua alus kodakondsuse andmiseks nendele isikutele, kes on siiani end heauskselt pidanud Eesti kodanikuks, kuna riik andis neile Eesti kodaniku passi või muu Eesti kodakondsust tõendava dokumendi. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 17. jaanuaril algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (165 SE) peamine eesmärk on lihtsustada Eesti kodakondsuse andmist Eestis sündinud lastele. Sama eelnõuga soovitakse likvideerida ka olukord, kus isikut, kellele on alusetult välja antud Eesti kodaniku dokument ja kes ei ole esitanud valeandmeid ega võltsitud dokumente, ei saa olla Eesti kodakondne. Eelnõusse on lisatud ka üle 65-aastaste kodakondsuse taotlejatele vabastus eesti keele eksami sooritamisest. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Valitsuse 17. jaanuaril algatatud maagaasiseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (166 SE) harmoneerib maagaasi EL siseturu direktiivist tulenevad nõuded lähtudes gaasituru liberaliseerimise põhimõtetest, mille kohaselt eraldatakse ülekandevõrk tootmise ja müügitegevusest. Eelnõu sätestab veeldatud maagaasi kasutamise võimaluse Eestis ning aitab kaasa biogaasi ja biomassist saadud gaasi laiemale levikule. Samuti täiendatakse maagaasiseadust direktiivist tulenevate nõuetega tarbija õiguste laiendamise ning liikmesriikide järelevalveasutuste sõltumatuse osas otsuste tegemisel ning koostöö tugevdamisel Euroopa Liidu organisatsioonidega, et toetada ühist lähenemist piiriüleste küsimuste reguleerimisele. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagasiside