Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni 13. juunil algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 12 muutmise seaduse eelnõu (81 SE), mille eesmärgiks on parandada alla keskmist palka saavate pensionikindlustatute tulevast majanduslikku olukorda pensioni kindlustuskoefitsiendi võrdsustamisega väärtuses 1,0. Üle keskmist palka saavatel jääb nende vastav koefitsient kehtima. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Eestimaa Roheliste fraktsiooni 14. juunil algatatud metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE) eesmärk on täpsustada metsanduse ja looduskaitsega tegelevate ametkondade tööjaotust ning sätestada nende tõhusat koostööd võimaldavad juriidilised mehhanismid, samuti tugevdada säästva metsamajandamise positsioone ja kõrvaldada ebaproportsionaalsed ja säästvat metsaomanikku ahistavad omandi kasutamise piirangud metsa majandamisel. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon

Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni 14. juunil algatatud keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE) lähtub printsiibist saastaja maksab ning tasu on kohustatud maksma need isikud, kelle tegevus põhjustab või potentsiaalselt põhjustab keskkonna reostumise riski. See tähendab, et tasu maksavad kemikaalide (kaasa arvatud naftasaadused) maismaad mööda ning meritsi transportimisega tegelevad ettevõtted. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 14. juunil esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine parvlaev Estonia uppumise põhjuste ja sellega seotud asjaolude väljaselgitamiseks” eelnõu (84 SE) näeb ette moodustada Riigikogu uurimiskomisjon parvlaev Estonia uppumise põhjuste ja sellega seotud asjaolude väljaselgitamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside