Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti kuus eelnõu.

Valitsuse poolt 12. oktoobril algatatud seemne ning taimse paljundus- ja kultiveerimismaterjali ning sordikaitse seaduse eelnõu (746 SE). Eelnõuga reguleeritakse taime sordi kindlakstegemist ja kasutamist, sordi kaitse alla võtmist, kaitsealuse sordi omaniku õigusi, seemne ning taimse materjali tootmist müügiks, sealhulgas pakendamist ja Eestisse toimetamist. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

Res Publica fraktsiooni poolt 12. oktoobril esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine Keila-Joa kinnisvaratehingute uurimiseks” eelnõu (747 OE). Eelnõu näeb ette Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamise Keila-Joa puhkeala kinnistutega tehtud tehingute uurimiseks. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni poolt 13. oktoobril algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (748 SE). Eelnõuga täpsustatakse regionaalministri pädevust temale alluvate valdkondade juhtimisel. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Valitsuse poolt 13. oktoobril algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (749 SE). Eelnõuga sätestatakse vanglas viibivatele isikutele isikut tõendavate dokumentide väljaandmise ja väljastamise regulatsioon. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Valitsuse poolt 13. oktoobril algatatud Euroopa Ülikooli – Instituudi asutamise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (750 SE). Konventsiooni eesmärk on edendada teadmiste täiendamist Euroopa kultuuri, ajaloo, õigusteaduse, majanduse ja institutsioonide arengu valdkondades. Instituudi eesmärk on aidata kõrghariduse andmise ja teadustegevusega kaasa Euroopa kultuuri- ja teaduspärandi arendamisele. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Valitsuse poolt 13. oktoobril algatatud Euroopa Molekulaarbioloogia konverentsi asutamislepinguga ühinemise seaduse eelnõu (751 SE). Euroopa Molekulaarbioloogia Konverentsi asutamisleping on koostatud 1969. aastal. Rahvusvahelise organisatsioonina on konverents juhtival kohal molekulaarbioloogia arengu suunamisel Euroopas, sellesse kuulub ligikaudu 1200 teadlast, kellest rohkem kui 30 on Nobeli preemia laureaadid. Kiire liitumine konverentsiga avaks eelnõu algatajate sõnul uued ja väga vajalikud võimalused molekulaarbioloogia arenguks Eestis. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside