Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 12. novembril algatatud kaubandustegevuse seaduse, majandustegevuse registri seaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (150 SE), mis muudab konkreetsemaks regulatsiooni nii kaubandusega tegeleva ettevõtja suhtes kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil, täpsustades kaubandustegevuse seaduse kohaldamisala, samuti kaubandustegevuse valdkondi. Eelnõu vastuvõtmisel luuakse paremad võimalused tarbijate majandushuvide kaitseks – täiendatakse kauplejale esitatavaid kohustuslikke nõudeid ning tarbijale müügikohas antava teabe ulatust. Majandustegevuse registri seaduse muutmise eesmärgiks on halduskoormuse vähendamine, milleks lihtsustatakse registreerimismenetlust, andes õiguse registripidajale, toetudes elektroonilise keskkonna võimalustele, teha kõiki registriga seonduvaid toiminguid. Ühtlasi on laiendatud isikute ringi, kellel on õigus teha registritoiminguid. Turismiseaduse muutmise eesmärgiks on ühtlustada turismivaldkonna õiguslik regulatsioon, võimaldades vastavas valdkonnas tegutsevate isikute kohta saada infot majandustegevuse registrist nii tarbijatel, ettevõtjatel kui ka järelevalvet teostavatel isikutel. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 12. novembril algatatud sotsiaalhoolekande seaduse, ühistranspordiseaduse ja okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (151 SE) eesmärk on tagada kõikidele Eestis elavatele Tšernobõli tuumaelektrijaama avarii tagajärgede likvideerimises osalenud inimestele mõeldud toetused, hüvitised ja soodustused sarnastel alustel ning võrdses ulatuses. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Kultuurikomisjoni 12. novembril algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 muutmise seaduse eelnõu (152 SE) eesmärk on võimaldada ka lasteasutuse õpetajatel nimetada oma esindaja lasteasutuse hoolekogusse. Samuti rõhutab seadusemuudatus seda, et lasteasutus on haridusasutus. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 13. novembril algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE) näeb ette siduda pensionide maksuvaba osa uuesti üldise maksuvaba tulu määraga, konkreetsemalt kolmekordse määraga. 2008.a oleks sel juhul maksuvaba tulu määr 72 000 krooni aastas. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus 

Tagasiside