Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 25. jaanuaril algatatud Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (670 SE). Riigikogu ratifitseeris Helsingi konventsiooni 19. aprillil 1995. aastal. Kuna suurem osa Helsingi konventsiooni III lisa muudatustest tulenevaid nõudeid on Eesti õigusaktide kaudu juba praegu rakendatud ja kohaldatavad, ei kaasne seaduse vastuvõtmisega senisega võrreldes olulist mõju keskkonnale. Seadusemuudatustega kaasnevad teatud lisanõuded põllumajandustootjatele, mis on seotud väetise laotamise tehnika uuendamisega osas ettevõtetes. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Riigikaitsekomisjoni 26. jaanuaril algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (671 SE) eesmärgiks on määrata seaduse alusel kindlaks ajateenijate põhiõiguste ja –vabaduste piiramine ning viia asendusteenistuse kestus kooskõlla Euroopa Sotsiaalharta põhimõtetega. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.
 
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 26. jaanuaril algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (672 SE) näeb töötukindlustushüvitist või töötutoetust mittesaava vanema lapsele ette täiendava toetuse kolmekordses riigieelarvega eelarveaastaks kehtestatud lapsetoetuse määras. Lapsetoetuse määr 2010. aastal on 150 krooni. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
Tagasiside