Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kolm eelnõu. 

Valitsuse 27. jaanuaril esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu rahutagamismissioonil Kesk-Aafrika Vabariigis“ eelnõu (583 OE) võimaldab Kaitseväel osaleda Euroopa Liidu sõjalisel missioonil kuni 55 kaitseväelasega alates otsuse jõustumise hetkest kuni 31. augustini 2014. Eesti kontingendist moodustab enamiku rühmasuurune üksus ja selle toetuselement (NSE). Eesti osalus rühmaga on ühekordne, st pärast 4-kuulise rotatsiooni lõppu ei saadeta KAV-i uut rühma. Riigikogu otsuse punktis 1 antud luba lõppeb 31. augustil 2014, sest hetkel pole veel kindel, kas EL sõjaline missioon algab veebruaris või märtsis. Samuti arvestab selline lahendus võimalike logistiliste probleemidega siirmisel või KAV-ist lahkumisel. Eesti jalaväerühma ülesandeks saab tõenäoliselt julgestus- ja toetusoperatsioonide läbiviimine eesmärgiga vabastada Prantsusmaa ning Aafrika Liidu rahuvalveoperatsiooni MISCA üksused teiste operatsioonide läbiviimiseks. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Valitsuse 27. jaanuaril algatatud reklaamiseaduse § 22 muutmise seaduse eelnõus (584 SE) kavandatud reklaamiseaduse muudatuse peamine eesmärk on võimaldada patsiendil tervishoiuteenuse valikul teha teadlik otsus tegutsevate tervishoiuteenuse osutajate vahel, arvestada ka teenuse hinda ja kaitsta selliselt patsiendi majandushuve. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 27. jaanuaril algatatud „Sisekokkuleppe nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate vahel Euroopa Liidu abi rahastamise kohta mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) alusel vastavalt AKV–ELi partnerluslepingule ning finantsabi eraldamise kohta nendele ülemeremaadele ja -territooriumidele, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu neljandat osa“ ratifitseerimise seaduse eelnõu (585 SE). Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide (edaspidi AKV) rühm loodi Georgetowni lepinguga 1975. aastal selleks, et esindada nimetatud riikide huvisid läbirääkimistel Euroopa Ühendusega. 1975. aastal sõlmisid Euroopa Ühendus ja 71 AKV riiki Togo pealinnas Lomé konventsiooni, mis määras Euroopa Ühenduse üldised eesmärgid ja põhimõtted suhetes AKV riikidega. Sisekokkuleppega määratakse EAF-i vahendite kasutamise tingimused, et võimaldada EAF-i raha kasutamist AKV riikide abistamiseks. EAF-i kaudu toetab Eesti vaesuse vähendamist ja kestlikku majandusarengut partnerriikides, mis avaldab pikaajalist soodsat mõju nii EL-i kui ka Eesti julgeolekule. Toetusega aitab Eesti ohjata migratsioonivoogusid, leevendada looduslike ja inimtekkeliste kriiside ning näljahädade mõjusid. Sisekokkuleppes on eraldi tähelepanu AKV riikidele antava EL-i abi tõhususe parandamisel ning EAF-i rakendamine avaldab kaudselt positiivset mõju Eesti positsioonile rahvusvahelises arengukoostöös ja suhetes AKV riikidega. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside