Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse viis eelnõu. 

Valitsuse 24. märtsil algatatud ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (625 SE) muudetakse regulatsiooni akadeemilise personaliga töölepingute sõlmimist puudutavas osas. Eelnõuga kaasneb töösuhete alaste erisuste kaotamine töölepingu seaduse (TLS) ja akadeemilise personali töösuhete reguleerimist täpsustavate eriseaduste vahel. See annab töösuhte mõlemale osapoolele võimaluse kujundada töösuhteid lähtuvalt töö tegelikust iseloomust ning arvestada seejuures mõlema poole huvide ja vajadustega. Akadeemilise personaliga sõlmitavate töölepingutele täies ulatuses TLS-i regulatsiooni kohaldamine suurendab töötajate jaoks eelkõige kindlust töösuhte püsivuse osas. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Valitsuse 24. märtsil algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (626 SE) täiendatakse pöördmaksustatavate kaupade nimekirja väärismetallide ja väärismetalli sisaldavate metallimaterjalide ning vääriskividega. Muudatuste eesmärk on maksupettuste vältimiseks rakendada kõikide väärismetallide ja vääriskivide käibe pöördmaksustamist, kuna pettuseid pannakse toime lisaks kullamaterjalile ka muude väärismetallide ja vääriskividega. Üksnes kogu kullamaterjali käibele pöördmaksustamise kehtestamine tooks kaasa teiste väärismetallide ja vääriskividega toime pandud pettuste hüppelise kasvu. Seletuskirjas märgitakse, et alates 1. aprillist 2012 kehtestati pöördmaksustamine kullamaterjalile, sealhulgas pooltoodetele, mille puhta kulla sisaldus on vähemalt 325 tuhandikku kaaluosa, ja investeeringukullale, kui selle maksustamise on maksukohustuslane valinud. See muudatus vähendas käibemaksupettuseid kullaturul lühiajaliselt. Pöördmaksustamise vältimiseks hakati müüma sulatatud kulda, mille puhta kulla sisaldus jääb alla sätestatud piiri. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 24. märtsil algatatud ülikooliseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (627 SE) sätestab loomaarstiõppe kliinilise õppe lisafinantseerimise alused ja tingimused. Eelnõu täpsustab loomaarstiõppe kliinilise õppe korraldajaga seotud sätted. Eelnõu näeb ette loomaarstiõppe kliinilise õppe korraldamisega seotud tegevuskulude lisafinantseerimise alused ja tingimused veterinaarkorralduse seaduses. Samamoodi on sätestatud arstiõppe kliiniline õpe. Eelnõuga antakse põllumajandusministrile volitus sõlmida Eesti Maaülikooliga loomaarstiõppe kliinilise õppe korraldamisega seotud tegevuskulude lisafinantseerimiseks haldusleping. Eelnõu väljatöötamine on tingitud vajadusest tagada Eestis antava loomaarstiõppe jätkusuutlikkus ja rahvusvaheline tunnustus. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon. 

Valitsuse 24. märtsil algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (628 SE) viib riigisisese õiguse vastavusse EL-i õigusega. Põllumajandusega tegelevatele isikutele soovitakse anda võimalus taotleda otsetoetusi vastavalt tegelikule põllumajandusmaa suurusele ilma siiani kehtinud 2003. aasta võrdlusaasta nõudeta. Senini on otsetoetuste taotlemisel olnud nõudeks, et põllumajandusmaa, millele toetust taotletakse, peab olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse ning selle maa pindala arvestatakse nii, nagu see oli 2003. aastal. Tulenevalt Euroopa Liidu vastavast määrusest ei rakendata seda nõuet alates 2014. aastast, mille tõttu on vajalik ka vastavad muudatused Eesti õigusesse üle tuua. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon. 

Riigikogu liikme Andres Herkeli 25. märtsil algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seaduse eelnõu (629 SE) näeb ette reguleerida täpsemalt eelnõude menetlemistähtaegadega seotud sätteid. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside