Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Missiooni soovitakse pikendada aasta võrra.

Riigikogu juhatuse otsusel menetlusse võetud valitsuse 23. märtsil algatatud Riigikogu otsuse ”Eesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel julgeolekutagamissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis” eelnõu (609 OE) näeb ette pikendada 2005. aasta 20. juunist Eesti kaitseväe üksuste isikkoosseisuga kuni 40 kaitseväelast kasutamise tähtaega Ameerika Ühendriikide ning rahvusvaheliste koalitsioonivägede poolt juhitaval konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil mitmerahvuseliste relvajõudude koosseisus kuni ühe aasta võrra. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

Valitsuse 23. märtsil algatatud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (610 SE). Konventsiooni ja selle tulevaste protokollide eesmärk on kaitsta praegusi ja tulevasi põlvkondi tubaka tarbimise ja tubakasuitsu põhjustatud laastavate tagajärgede eest tervisele, ühiskonnale, keskkonnale ja majandusele. Kavandatud meetmete võtmisega luuakse eeldused ja tingimused tubaka tarbimise leviku ja tubakasuitsuga kokkupuute pidevaks ja oluliseks vähendamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Valitsuse 23. märtsil algatatud tööturuteenuste ja ””toetuste seaduse eelnõu (611 SE) on välja töötatud seoses vajadusega täiustada tööturuteenuste ja -toetuste pakkumise süsteemi ning täiendada tööotsingu nõudeid. Seadus asendab jõustudes praegu kehtiva tööturuteenuse seaduse ning töötu sotsiaalse kaitse seaduse. Eelnõu reguleerib töötuna ja tööotsijana arvelolemist, tööturuteenuste osutamist ning töötutoetuse, stipendiumi ja sõidutoetuse maksmist.

Valitsuse 23. märtsil algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (612 SE) muudetakse kodakondsuse seaduse paragrahvi 7, milles on määratletud välismaalase, kes soovib saada Eesti kodakondsust, legaalne püsiv sissetulek. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside