Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse põhiseaduskomisjoni 18. aprillil algatatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (215 SE), mis reguleerib kriminaalmenetluslike toimingute tegemist Riigikogu liikme suhtes. Käesoleva eelnõu eesmärk on õiguskantsleri ettepaneku nr 14 täitmine. Riigikogu juhatus tegi põhiseaduskomisjonile ülesandeks algatada põhiseadusega vastuolus oleva nimetatud seaduse kooskõlla viimiseks eelnõu. Taastatakse kuni 31. augustini 2011 kehtinud kord, mille järgi võis Riigikogu liikme kahtlustatavana kinni pidada ning kohaldada tema suhtes tõkendit, rakendada läbiotsimist, vara arestimist, vaatlust ja läbivaatust üksnes pärast seda, kui tema kohta süüdistusakti koostamiseks on saadud nõusolek Riigikogult. Eelnõuga taastatakse seni kehtinud regulatsioon, lisaks Riigikogu liikmetele, ka ülejäänud kõrgetele ametiisikutele, kes on hõlmatud kriminaalmenetluse seadustiku § 377 muutmisega. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Põhiseaduskomisjoni 18. aprillil algatatud erakonnaseaduse täiendamise seaduse eelnõu (216 SE) sätestab Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni liikmetele töötasu maksmise aluse. Komisjoni liikmete tunnitasu suuruseks nähakse ette 25-kordne valitsuse kehtestatud tunnitöötasu alammäär, mis on sama suur, kui Vabariigi Valimiskomisjoni tasu suurus. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 18. aprillil esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (217 OE). Fraktsioon soovib nimetada Inara Luigase asemel erikomisjoni liikmeks Tarmo Tamme ja asendusliikme Lembit Kaljuvee asemel Olga Sõtniku. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 18. aprillil esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine välismaalastele tähtajaliste elamislubade andmisega seotud asjaolude väljaselgitamiseks“ muutmine“ eelnõu (218 OE). Fraktsioon soovib nimetada Kalle Laaneti asemel uurimiskomisjoni liikmeks Aivar Riisalu, kes on praegu selle erikomisjoni asendusliige. Ühtlasi soovib fraktsioon nimetada komisjoni liikmeks saanud Aivar Riisalu asemel asendusliikmeks Peeter Võsa. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside