Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 18. oktoobril algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1005 SE), mis ühtlustab kaitseväeteenistuse nõudeid NATOs kehtivate nõuetega. Eelnõuga muudetakse seaduses sätestatud kutsealuste ajateenistusse kutsumise ja ajapikenduse taotluse esitamise korda, täpsustatakse ettekirjutuse tegemise õigust, kutsealuste ja reservväelaste vastutusele võtmist ja väärtegude osa. Sätestatakse riigi poolt tasutud koolituskulude hüvitamise kohustus kaitseväeteenistusest lahkumisel või pärast õpingute lõpetamist tegevteenistusse astumisest keeldumisel. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Valitsuse 18. oktoobril esitatud Riigikogu otsuse “Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Lätis” eelnõu (1006 OE) näeb ette kasutada Eesti kaitseväe üksust, mille isikkoosseisu suurus on kuni 40 kaitseväelast, Põhja-Atlandi organisatsiooni Läti Vabariigi pealinnas Riias toimuva tippkohtumise julgeoleku tagamiseks ajavahemikul 20. november kuni 4. detsember käesoleval aastal. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Kultuurikomisjoni 18. oktoobril esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuste muutmine seoses Ringhäälingunõukogu uue liikme nimetamisega” eelnõu (1007 OE) näeb ette nimetada ringhäälingunõukogu liikmeks Katrin Saksa asemel Heimar Lenk. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni 18. oktoobril algatatud looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõuga (1008 SE) soovitakse välistada korruptsiooniohtlikud maadevahetused. Soovitakse tunnistada kehtetuks looduskaitseseaduse need sätted, mis võimaldavad looduskaitse all olevate maade vahetamist. Küll aga jääks riigile võimalus looduskaitse all olevaid maid omanikelt välja osta, kuid seda saaks teha üksnes õiglase (st turuhinna) alusel. Samuti soovitakse anda looduskaitse all olevate maade omanikele võimalus algatada ise maade väljaostmist riigi poolt. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Valitsuse 19. oktoobril algatatud Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (1009 SE) vastuvõtmine aitab parandada haigekassa rahaliste vahendite otstarbekamat kasutamist ja annab kindlustunde tervishoiuteenuse osutajatele. Tulemuslikkust hinnatakse ravijärjekordade lühendamisega eriarstiabi osutajate juures ja eriarstiabi teenuste parema kättesaadavuse tagamisega patsientidele. Seadusemuudatusega sätestatud vahendid planeeritakse haigekassa eelarves. Eelarve kinnitab Eesti Haigekassa nõukogu lähtudes käesoleva aasta riigieelarvest ja haigekassa põhikirjast. Haigekassa eelarve avaldatakse Riigi Teataja Lisas. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside