Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 6. mail algatatud ehitusseaduse muutmise seaduse eelnõu (429 SE). Seaduse muutmine on tingitud asjaolust, et alates käesoleva aasta 1. juulist on täies ulatuses rakendatav EL määrus, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused. Seoses sellega tunnistatakse kehtetuks vastav EL ehitustoodete direktiiv. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile toob eelnõu kaasa kohustuse anda tehnilise hindamise asutusele tegutsemisõigus kuna analoogset asutust Eestis ei ole. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 6. mail algatatud Finantsinspektsiooni seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (430 SE) eesmärgiks on finantsjärelevalve tõhustamine finantskonglomeraatide ehk suurte finantsgruppide üle, teiste liikmesriikide investeerimisfondide osakute pakkumise võimaldamine Eestis lihtsamas korras, finantsinspektsioonile selgema rolli seadmine elanikkonna finantsalaste teadmiste edendamisel. Muudatused tulenevad EL direktiividest. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 6. mail algatatud söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (431 SE) eesmärk on viia loomset proteiini sisaldava sööda käitlemist ja kasutamist ning ettevõtte registreerimist ja tunnustamist käsitlevad sätted kooskõlla ELi õigusega. Muudatuste eesmärk on tagada järelevalve teostamine ja tarbijakaitse kõrge tase kogu sööda- ja toiduahelas, parandada söödahügieeni ning vähendada saastunud toodete toiduahelasse sattumise ohtu. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon. 

Valitsuse 6. mail algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (432 SE) tehtavad muudatused käsitlevad volitusega seotud aspekte, mis on antud ühise põllumajanduspoliitika kohaldamiseks vajalike õigusaktide kehtestamiseks. Eelnõu ajakohastab toetusraha tagasinõudmist, tagasimaksmist, tagasimaksmise ajatamist ning tagastatavalt summalt intressi arvestamist käsitlevaid sätteid, viies need vastavusse Euroopa Liidu muutunud õigusaktidega. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon. 

Riigikogu pressitalitus 

 

 

Tagasiside