Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 13. juunil algatatud struktuuritoetuse seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (936 SE). Kehtiva seaduse kohaselt kehtestab rahandusminister oma määrusega struktuuritoetuse tagasinõudmise, tagasimaksmise tingimused ja korra ning rikkumistega seotud teabe edastamise tingimused ja korra. Eelnõu kohaselt kehtestab edaspidi nimetatud õigusakti valitsus. Kontseptsioon näeb ette kõikide välisabi programmide ja toetuste osas ühtsed põhimõtted vahendite tagasinõudmisel, tagasimaksmisel ja aruandluse esitamisel. Põhimõtete rakendamiseks on väljatöötamisel valitsuse määrus, mis kehtiks läbivalt enamusele välisabi programmidele ning EL toetustele. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

 

Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni 13. juunil algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (937 SE) kohaselt annaksid valijad Euroopa Parlamendi valimisel oma hääle kas erakonnale (mitte aga tema kandidaatide nimekirjas olevatele konkreetsetele kandidaatidele) või üksikkandidaadile. Kuna hääli saab erakonna kandidaatide nimekiri tervikuna, ei nähta eelnõus ette ka kandidaatide nimekirjas olevate kandidaatide ümberreastamist vastavalt saadud häälte arvule. Valituks osutuvad kandidaadid vastavalt erakonna määratud järjestusele ning nimekirja poolt saavutatud mandaatide arvule. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Riigikogu liikmete Peeter Kreitzbergi, Mark Soosaare ja Sven Mikseri 13. juunil algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (938 SE) sätetega püütakse taasluua lasteaedade pedagoogide palga alammäära läbirääkimiste kord üleriigilisel tasemel ning siduda palga alammäär Eesti keskmise palgaga. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside