Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Eesti Reformierakonna fraktsiooni 10. juunil algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (524 SE), mille eesmärk on Euroopa Parlamendi valimistel erakondade avatud nimekirjadele üleminek, mis tähendab, et pärast valimisi reastatakse kandidaadid erakondade nimekirjades ümber vastavalt valijate poolt antud häälte arvule. Möödunud Euroopa Parlamendi valimiste tulemustest võib teha järelduse, et selline valimisüsteemi muudatus vastab valijate ootustele ning aitab kaasa demokraatia edendamisele. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 10. juunil algatatud vanemahüvitise seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (525 SE) väljatöötamise tingis vajadus viia vanemahüvitise seadus kooskõlla majanduses toimunud arengutega ning riigi rahaliste võimalustega. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 
Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni 11. juunil esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (526 OE). Looduslike ehitusmaterjalide kasutamise riikliku arengukava valmimiseni tehakse ettepanek peatada lubjakivi, dolokivi, kristalliinse ehituskivi, liiva, kruusa ja savi seni kasutamata maardlate kasutusse võtmise eesmärgil taotletavate uuringulubade menetlemine. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.
 
Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni 11. juunil algatatud metsaseaduse § 23 muutmise seaduse eelnõu (527 SE) vähendab kaitsealade piiranguvööndites ja hoiualadel elurikkust ohustavate raiete ohtu, võimaldades vääriselupaiku kaitsta ka kõnealustel aladel. Ühtlasi kaotatakse kunstlik piirang vääriselupaikade suurusele. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.
 
Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni 11. juunil algatatud looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (528 SE) eesmärk on tagada metsade bioloogilise mitmekesisuse tõhus kaitse kaitsealade piiranguvööndites ja hoiualadel. Eelnõu kaotab võimaluse teostada kaitsealade piiranguvööndites ja hoiualadel elurikkust ohustavaid lageraideid. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside